Ověřování nápadů

Jen málo z respondentů má jasno v tom, jak k výzkumu přistoupit nebo jak přesvědčit svoje kolegy/klienty o jeho důležitosti. 

Číst dál

Při rozhovorech se ukázalo, že respondenti považují outsourcing za nejméně důležité téma napříč celou studií. Ale často jen proto, že nevědí, jak k němu přistupovat. Je pro ně těžké spolupráci správně nastavit, zapojit její výstupy do ekosystému firmy a zároveň ji efektivně vyhodnocovat. Přitom rychlost je považovaná za druhý největší blocker inovace a externí pomoc bývá jedním ze způsobů, jak vše zrychlit. 

78 %respondentů SPINNu považuje výzkum, ověřování a testování za důležité

50 %firem má s výzkumem problémy

Jen málo z respondentů má jasno v tom, jak k výzkumu přistoupit nebo jak přesvědčit svoje kolegy/klienty o jeho důležitosti. 

Focus group, persony a pravidelné výzkumy trhu

zmiňují respondenti SPINNu jako nejčastější zdroje know-how. Celkem jsme validačních technik napočítali 22 a nejčastěji jejich vhodnost neurčuje kontext, ale rozpočet, který na testování mají.

Výzkum totiž teprve hledá cestu, jak se stát přirozenou součástí procesu. A přestože nástroje už máme, celý koncept výzkumu, prototypování, ověřování jako celku se zdá být ještě ve fragmentovaných plenkách.

Inovace neexistuje bez ověřování

Inovace chápeme jako změny, které jsou často výletem na neprobádaná území. Proto ve SPINNu dostaly tak veliký prostor. Validace, testování a prototypování jsou totiž základem domu, který stavíte. Pokud se mu nebudete věnovat, nebudete mít jistotu, že dům nespadne. Pokud nestavíte produkt či službu na datech, potom může velmi snadno dojít k tomu, že nebude přinášet výsledky. 

Výhodou výzkumu není jen potvrzení stávající cesty, ale nový pohled na věc.

„Žijeme
v bublině.“
Obzvlášť tehdy, pokud tým, který na produktu pracuje, nekoreluje s cílovou skupinou, je ověření hypotéz zásadní.

Otázka indikuje zájem

„Ptát se neznamená, že něco nevíte, ale že se doopravdy zajímáte.“

Tenhle citát vystihuje i další důvod, proč má smysl výzkum dělat. Je to nejen ověření nápadu, orientace v situaci, ale i lidskost, kterou rozhovory, dotazníky a testování přináší. Skrze různé metodiky se učíme klást důraz na empatii, schopnost vcítit se do druhého člověka. Ve světě, kde efektivita a výkonnost jsou nadevše, je empatie vůči zákazníkovi cestou, jak si vybudovat dlouhodobý a udržitelný vztah.

„Výzkum není jen prezentace s grafy.“Často, a nejen u tohoto tématu, jsme se setkávali s tím, že respondenti oceňovali nový pohled. Ale bylo vidět, jak těžké je zavést něco tak abstraktního jako výzkum do procesů. Ale jedině osobní zkušenost s tím, jak se výzkum dělá a jak se k výsledkům přichází, může překonat nedůvěru a skepsi a pomoci výzkum zapojit do firmy. Získáte pak k datům důvěru a pochopíte, jak se k nim dá dojít. Výzkum totiž není jen prezentace s grafy, ale propojení dvou světů, které spolu za jiných okolností nikdy nemusí přijít do styku, i navzdory tomu, že jeden je uživatel a druhý službu vyrábí.Anna Libová, 2FRESH
příhěby z pekla

Ověřovat nápady
dříve, než se začnou vyrábět

U každého tématu jsme vytipovali nejčastější příběhy zoufalství a k nim jsme hledali řešení — inspiraci z českých firem různé velikosti i stáří.

Na co nezapomenout

Outsourcing může být cestou do nebe, pokud...

Na straně dodavatele hledáte mozky a ne jen ruce.

Partnerství může obohatit obě strany: vy se soustřeďte kromě dokončeného projektu na rozvoj vlastních lidí i přísun nových nápadů a agentura na získání kontextu celého segmentu i trhu.   

Potřebujete zrychlit, načerpat inspiraci nebo získat specifické know-how.

Nehledejte jen mezi agenturami, podobně mohou fungovat i startupy nebo školení. 

Nastavíte realistické zadání metriky a dedikaci na svojí straně.

Nehledáte jak, ale nejdříve proč. A podle toho nastavujete success fee, bodyshopping nebo jiný formát spolupráce.

Pravidelně si dáváte upřímnou zpětnou vazbu.

Jen tak si můžete začít důvěřovat a vytvořit partnerství. 

Zapojte se do SPINNu

Co můžete očekávat

60 minutový osobní rozhovor
Anonymitu — utajíme vaši totožnost
Srovnání s lidmi v podobných podmínkách a společnostech
Doporučení, co s tím vším dělat, aby se změna podařila

Co očekáváme my

Upřímnost — vaše úspěchy, ale především vaše zkušenosti s neúspěchy.

Buďte v obraze

Budeme vás e-mailem informovat o tom,
co se v naší studii děje, kde se můžeme potkat
a jaké další příběhy zoufalství jsme objevili.

Díky! Brzo se s něčím ozveme. Zatím si pečlivě prostudujte SPINN.
Oops! Něco se pokazilo při odeslání formuláře.