Jak jsme došli
k výsledkům

Číst dál

8 Nejdůležitějších témat

Témata, která spolu tvoří inovační kulturu ve firmě. Dohromady těchto osm témat definuje podhoubí, které ve firmě dává prostor změnám a umožňuje firmě posouvat se dopředu.

4 Kvalitativní otázky

Respondentů jsme se ptali, jaký je současný stav — actions, jaké jsou největší překážky, se kterými se setkávají — pains, co se jim v daném tématu daří — gains a o co usilují — jobs.

87 Hloubkových rozhovorů

V hloubkových rozhovorech, které zpravidla netrvaly méně než hodinu a půl, jsme se v každém tématu ptali na kvalitativní a kvantitativní hodnocení stavu, ve kterém se momentálně firma nachází.

 • 87 respondentů
 • ‍2 622 výroků
 • ‍Roztříděno podle otázek
  Actions, Pains, Gains, Jobs
 • 21 příběhů z pekla

Aktuální verze studie vychází z rozhovorů, které jsme vedli od června 2017 do prosince 2017. Ke dni prvního vydání SPINNu jsme vyzpovídali 87 respondentů. Odpovědi jsme rozdělovali podle typu otázky (výše zmiňované akce, joby, painy, gainy). V některých případech odpověď obsahovala jednu nebo více myšlenek, které bylo potřeba od sebe oddělit.  U každého tématu jsme vytvořili několik tagů, kterými jsme označovali výroky. Ze 2 622 oddělených výroků tak v každém z osmi témat vznikly asi dvě desítky skupin výroků, které spojovala stejná myšlenka. 

Index zaseklosti

Kvantitativní čast rozhovoru sestávala ze dvou škál. Na škále 1–5 respondenti ohodnotili důležitost daného tématu a na škále 1–7 svou spokojenost se současným stavem. Přes kvantitativní hodnocení respondentů jsme vypočítali jejich index zaseklosti.

Čím je pro někoho důležitější téma, se kterým je málo spokojený, tím má vyšší index zaseklosti, a tedy větší příležitost inovovat v daném tématu.

Jak index zaseklosti dopadl?

Přestože konkrétní příběhy zoufalství mohou být v korporacích i startupech jiné, pocit frustrace, tedy indexy zaseklosti, jsou na obou stranách srovnatelné. I proto často tvrdíme, že mezi prací ve startupu a v korporátu není takový rozdíl.

 • 28 startupů
 • 59 korporací
 • Segmenty
  Retail
  Marketing
  IT
  E-commerce
  Oil & Energy
  Finance
  Management consulting
  Insurance
  Telco

Segmentace

Firmy ve studii dělíme na startupy a korporace. Pokud má firma méně než 100 zaměstnanců a zároveň funguje méně než 5 let, je ve SPINNu považována za startup. Ve všech ostatních případech jde o korporaci. I přes to, že zní takové rozdělení až příliš jednoduše, nejhlavnější rozdíl mezi startupy a korporacemi to podle našich zkušeností reflektuje dostatečně. 

Mimo kvantitativních a kvalitativních otázek ke každému tématu jsme se respondentů ptali také na charakteristiky firem, ve kterých pracují. Mezi segmentační otázky patřil věk společnosti, počet zaměstnanců, odvětví, typ obchodního vztahu, počet uživatelů za měsíc a roční obrat. Tyto otázky potom používáme k detailnějšímu pohledu na inovace.

Od CEO
po designéra

Záměrně jsme si vybírali na rozhovor respondenty s takovým postavením ve firmě, aby o ní měli co největší přehled. Našimi nejčastějšími respondenty tak byli zakladatelé firmy, CEO, inovační a produktoví manažeři. 

Anonymita

Anonymita byla jedním z hlavních příslibů účasti na rozhovoru, a proto jsou výroky ve studii uvedeny bez jejich autora. Zásadní je autenticita příběhů, které jsme sbírali.

Buďte v obraze

Budeme vás e-mailem informovat o tom,
co se v naší studii děje, kde se můžeme potkat
a jaké další příběhy zoufalství jsme objevili.

Díky! Brzo se s něčím ozveme. Zatím si pečlivě prostudujte SPINN.
Oops! Něco se pokazilo při odeslání formuláře.